hosting srbija VPS

VPS serveri

VPS serveri namenjeni su svim korisnicima koji poseduju odre?eno znanje Linuxa i �ele potpunu kontrolu nad svim resursima. Prednost VPS servera u odnosu na Dedicated server je ta �to za manje novca dobijate onoliko resursa koliko vam je zaista potrebno. U svakom momentu mogu?e je promeniti paket ili pove?ati samo odre?ene resurse u skladu sa Va�im potrebama. Uz VPS dobijate full SSH pristup, 1 IP adresu i Solus VM kontrolni panel. Kako bi zadr�ali niske cene VPS-a na�i serveri su "unmanaged".

Od nas mozete zatra�iti slede?e dodatne usluge:

 • Dodeljivanje IP adresa iz na�eg IP opsega
 • Upgrade paketa
 • Dodatni bandwith
 • Dodatni prostor
 • Prosirenje porta
 • Licencu za cPanel
 • Licencu za Softacoulos / Installatron
 • Bekap prostor
Info: Ne vrsimo bekap sadrzaja Va�ih servera. Ukolio �elite dnevni bekap, ova usluga je omogu?ena kao dodatna usluga.


INformacije o paketima
Fr-100-256
Fr-100-512
Fr-100-1g
Fr-100-2g
CPU Cores
1
1 2
4
Prostor na disku
20 GB
50 GB
100 GB
250 GB
Guaranteed Memory
256 MB
512 MB
1 GB
2 GB
Burstable Memory
384 MB
768 MB
1.5 GB
3 GB
Data centar
Francuska
Francuska
Francuska
Francuska
Bandwith
200 GB
400 GB
600 GB
800 GB
Port
100 Mbps
100 Mbps
100 Mbps
100 Mbps
Instant aktivacija
Da *
Da *
Da *
Da *
Panel
SolusVM
SolusVM
SolusVM
SolusVM
Cena
6,8 �
9,07 �
12,85 �
18,90 �
poru?i paket


Dodatne usluge
Fr-100-256
Fr-100-512
Fr-100-1g
Fr-100-2g
Bandwidth 100 GB
2 � **
2 � **
2 � **
2 � **
1 GB prostora *** 1 � ** 1 � **
1 � **
1 � **
cPanel VPS licenca
15 � **
15 � **
15 � **
15 � **
CloudLinux licenca
15 � **
15 � **
15 � **
15 � **
Softacoulos licenca
3 � **
3 � **
3 � **
3 � **
IP adresa
1.5 � **
1.5 � **
1.5 � **
1.5 � **
Bekap 10 GB
10 � **
10 � **
10 � **
10 � **
1 Gbps link ****
19.99 � **
19.99 � **
19.99 � **
19.99 � **

- Lokacija servera: OVH Francuska

* Konfiguracija servera: Intel Xeon E5-1620v2 64 GB Ram, 500 Mbps link

* nakon evidentiranja uplate / automatski ukoliko je uplata izvrsena preko Online Sistema placanja (PayPal, Moneybookers (Skrill)

** mese?no

*** svaki naredni GB x 1 Eur mese?no

**** u cenu ulazi dodatni protok od 5 TB mese?no

VPS Server Info

Izbor Operativnih Sistema

Ponuda Kontrolnih Panela

Transfer naloga

Image

Prelazite kod nas ? Mi ?emo obezbediti

 • migraciju fajlova
 • migraciju baza
 • migraciju emailova
 • sva pode�avanja va�eg naloga
Domain:

*mogu?e je prebaciti samo registrovane domene

Podaci o firmi

Agencija DM Creative, Bor

Mati?ni broj: 64370502

PIB: 109705082

Teku?i ra?un: 105-18514-68

Powered by

Sponsors