Managed VPS Srbija

VPS Manageg serveri namenjeni korisnicima ?iji sajtovi prevazilze resurse Shared Hostinga a sa druge strane nisu dostigli potrebu za resursima Dedicated servera. U tom slu?aju VPS serveri su najbolje re�enje. Imaju?i u vidu da korisnici Shareed Hostinga nemaju iskustva u administriranju servera omugu?ili smo im besplatno osnovno odr�avanje servera. Prednost VPS servera u odnosu na Dedicated server je ta �to za manje novca dobijate onoliko resursa koliko vam je zaista potrebno. U svakom momentu mogu?e je promeniti paket ili pove?ati samo odre?ene resurse u skladu sa Va�im potrebama. Uz VPS dobijate full SSH pristup, 2 IP adrese, Solus VM VPS panel, cPanel VPS optimized / DirectAdmin kontrolni panel kao i Softaculous autoinstaller.

Uz svaki VPS dolazi preinstalirani cPanel, inicajlno pode�avanje servera i instalacija Firewall-a, Antivirusna za�tita, pode�avanja bekapa kao i ostala pode�avanja na va� zahtev.


MA-1G
MA-2G
MA-3G
MA-4G
 • 1 GB Ram Memorija
 • 1.5 GB Burst. Memorija
 • CPU core 1
 • 100 GB HDD Prostor
 • 100 Mbps (600 GB)
 • SolusVM VPS Panel
 • SSH Root pristup
 • Neograni?eni broj domena
 • Besplatan transfer
 • Ni�e cene domena
 • 2 IP adrese
 • cPanel VPS Optimized ili
 • DirectAdmin panel ili
 • Plesk 12 panel
 • Softaculous auto installer
 • Tehni?ka podr�ka
 • 2 GB Ram Memorija
 • 2.5 GB Burst. Memorija
 • CPU core 1
 • 250 GB HDD Prostor
 • 100 Mbps (800 GB)
 • SolusVM VPS Panel
 • SSH Root pristup
 • Neograni?eni broj domena
 • Besplatan transfer
 • Ni�e cene domena
 • 2 IP adrese
 • cPanel VPS Optimized ili
 • DirectAdmin panel ili
 • Plesk 12 panel
 • Softaculous auto installer
 • Tehni?ka podr�ka
 • 3 GB Ram Memorija
 • 3.5 GB Burst. Memorija
 • CPU core 2
 • 400 GB HDD Prostor
 • 100 Mbps (1 TB)
 • SolusVM VPS Panel
 • SSH Root pristup
 • Neograni?eni broj domena
 • Besplatan transfer
 • Ni�e cene domena
 • 2 IP adrese
 • cPanel VPS Optimized ili
 • DirectAdmin panel ili
 • Plesk 12 panel
 • Softaculous auto installer
 • Tehni?ka podr�ka
 • 4 GB Ram Memorija
 • 4.5 GB Burst. Memorija
 • CPU core 2
 • 600 GB HDD Prostor
 • 100 Mbps (1 TB)
 • SolusVM VPS Panel
 • SSH Root pristup
 • Neograni?eni broj domena
 • Besplatan transfer
 • Ni�e cene domena
 • 2 IP adrese
 • cPanel VPS Optimized ili
 • DirectAdmin panel ili
 • Plesk 12 panel
 • Softaculous auto installer
 • Tehni?ka podr�ka
Cena: 35.99 � / m
Cena: 45.99 � / m
Cena: 55.99 � / m
Cena: 65.99 � / m

Dodatne usluge
MA-1G
MA-2G
MA-3G
MA-4G
2 CPU Core`s
6 Eur � ***
6 Eur � ***
-
-
3 CPU Core`s
12 Eur � ***
12 Eur � *** 12 Eur � ***
12 Eur � ***
4 CPU Core`s
18 Eur � ***
18 Eur � ***
18 Eur � ***
18 Eur � ***
Bandwidth 100 GB
2 Eur � **
2 Eur � **
2 Eur � **
2 Eur � **
IP adresa
1.5 � **
1.5 � Eur **
1.5 � **
1.5 � **
Sigurnost servera *
35 � **
35 � Eur **
35 � **
35 � **

* Instalacija i pode�avanje firewall-a, obezbe?enje servera od raznih exploita.

** mese?no

*** va�i samo za MA-1G i MA-2G (mese?no)

Podaci o firmi

Agencija DM Creative, Bor

Mati?ni broj: 64370502

PIB: 109705082

Teku?i ra?un: 105-18514-68

Powered by

Sponsors