Dedicated - Namenski Serveri Srbija

 

Veliki broj sajtova ili aplikacija zahteva posebno "namensko" okruženje gde Shared i VPS Hosting ne mogu da pruže zadovoljavaju?i kvalitet. Tada se korisnici okre?u ka Namenskim - Dedicated Serverima. Naša ponuda napravljena je tako da može zadovoljiti sve korsni?ke zahteve bez obzira na kapacitet linka ili memoriju jer imamo najraznovrsniju ponudu servera u onosu perfomanse - cena.

Svaki naš server je potpuno automatizovan (instalacija, reinstalacija, RDNS, KVM...) i sve operacije možete izvršiti preko našeg panela. Prosto, jednostavno i vrlo brzo možete reinstalirati Vaš server ili ga staviti u tzv. "Rescue mod" ukoliko se desi neki problem u operativnom sistemu ili na samoj mašini. U ponudi su Linux i Windows operativni sistemi kao i mnogo dodataka koji ?e Vam omogu?iti i olakšati koriš?enje servera.

Uz svaki server dolazi jedna javna IP adresa ali je uvek mogu?e proširenje kapaciteta zavisno od toga koliko Vam je IP adresa potrebno. Na svakoj IP adresi možete sami podesiti RDNS kao i aktivirati / deaktivirati Firewall ili Anti-DDoS sistem.

Ukoliko postoji bilo kakav problem sa Vašim serverom, naš sistem ?e Vam automatski poslati mail sa opisom problema.

 


Xeon E3 16 GB
Xeon E3 32 GB
Xeon D 32 GB
Xeon D 64 GB
 • Intel Xeon E3 1225v2
 • 16 GB Ram Memorija
 • 2x2 TB SATA HDD Soft Raid
 • Link: 250 Mbps Flat
 • Windows / Linux OS
 • Intel Xeon E3 1225v2
 • 32 GB Ram Memorija
 • 2x2 TB SATA HDD Soft Raid
 • Link: 250 Mbps Flat
 • Windows / Linux OS
 • Intel Xeon D-1520
 • 32 GB Ram Memorija
 • 2x2 TB SATA HDD Soft Raid
 • Link: 250 Mbps Flat
 • Windows / Linux OS
 • Besplatni Plesk 12 Web Pro
 • KVM pristup
 • Intel Xeon D-1520
 • 64 GB Ram Memorija
 • 2x2 TB SATA HDD Soft Raid
 • Link: 250 Mbps Flat
 • Windows / Linux OS
 • Besplatni Plesk 12 Web Pro
 • KVM pristup
Cena: 39.90 € / m
Cena: 45.99 € / m
Cena: 69.99 € / m
Cena: 89.99 € / m

 

Dodatne usluge
Xeon E3 16 GB
Xeon E3 32 GB
Xeon D 32 GB
Xeon D 64 GB
IP adresa
2 Eur € **
2 Eur € **
2 Eur € **
2 Eur € **
Windows Server
24.99 Eur € **
24.99 Eur € ** 24.99 Eur € **
24.99 Eur € **
cPanel
29.90 Eur € **
29.90 Eur € **
29.90 Eur € **
29.90 Eur € **
Cloud Linux
11.99 Eur € **
11.99 Eur € **
11.99 Eur € **
11.99 Eur € **
Sigurnost servera *
39 €
39 €
39 €
39 €

- Lokacija servera: Francuska

* Instalacija i podešavanje firewall-a, obezbe?enje servera od raznih exploita.

** mese?no