Hosting paketi

Svi na�i hosting paketi prilago?eni su Va�im potrebama u pogledu upotrebe resursa, prostora i protoka. Stabilnost i performanse servera su jako bitni faktori kod zakupa Web Hostinga, potrudili smo se da vam omogu?imo najbolji i najrasprostranjeniji kontrolni panel na svetu, cPanel, uz pomo? koga mo�ete imati potpunu kontrolu Va�eg naloga. Da bi smo vam olak�ali kori�?enje na�ih hosting paketa, omogu?ili smo Softaculous auto installer uz pomo? koga mo�ete instalirati preko 200 skripti u samo par koraka.

Jako bitna stvar je �to Vas mi, za razliku od drugih provajdera, ne ograni?avamo brojem poddomena, MySQL bazama, brojem e-mail ili ftp naloga.

Nama je u cilju da svoj hosting paket iskoristite na najbolji mogu?i na?in koriste?i maksimalno sve resurse za koje ste platili.

Karakteristike
Prostor na disku
1 GB
2 GB
4 GB
5 GB
mese?ni Protok podataka
2 TB
3 TB
4 TB
5 TB
Besplatna instalacija skripti
Da
Da
Da
Da
Neograni?eni broj poddomena
Da
Da
Da
Da
Addon domeni
Ne 1
3
5
Neograni?eni broj MySQL baza
Da
Da
Da
Da
Dodatni FTP nalozi
Da
Da
Da
Da
cPanel 11 Control Panel
Da
Da
Da
Da
Karakteristike
Basic
Osnivanje naloga
Besplatno
Besplatno
Besplatno
Besplatno
Godi�nja cena
1299 RSD
1999 RSD
2699 RSD
3399 RSD
UpTime Guarantee
99,9 %
99,9 %
99,9 %
99,9 %
Besplatna nadgradnja naloga
Da
Da
Da
Da
Online tehni?ka podr�ka
Da
Da
Da
Da
Besplatni Dnevni bekap
Da
Da
Da
Da
Karakteristike
Basic
Neograni?eni broj e-mail naloga
Da
Da
Da
Da
POP3 server (sa autentifikacijom)
Da
Da
Da
Da
SMTP server (sa autentifikacijom)
Da
Da
Da
Da
Mailing liste
Da
Da
Da
Da
Autoresponders
Da
Da
Da
Da
Forwardes / Aliases
Da
Da
Da
Da
WebMail
Da
Da
Da
Da
Karakteristike
Basic
FTP Pristup
Da
Da
Da
Da
Neograni?eni broj FTP naloga
Da
Da
Da
Da
Server Side Includes (SSI)
Da
Da
Da
Da
PHP
Da
Da
Da
Da
Perl 8.02 2010-03-19
Da
Da
Da
Da
XML
Da
Da
Da
Da
WAP / WML / Wireless
Da
Da
Da
Da
MySQL 5.1.51
Da
Da
Da
Da
Postgre SQL
Da
Da
Da
Da
CGI Support: Perl, Python, Ruby
Da
Da
Da
Da
ASP & ASP.NET
Ne
Ne
Ne
Ne
JSP (java)
Ne
Ne
Ne
Ne
Karakteristike
Basic
Web File Manager
Da
Da
Da
Da
MS FrontPage 2002 podr�ka
Da
Da
Da
Da
.htaccess indexiranje
Da
Da
Da
Da
Karakteristike
Podesive "Error Pages"
Da
Da
Da
Da
Za�tita direktorijuma
Da
Da
Da
Da
PHP MyAdmin
Da
Da
Da
Da
phpPgAdmin
Da
Da
Da
Da
Pristup RAW log-u
Da
Da
Da
Da
Pristup ERROR log-u
Da
Da
Da
Da
Webalizer statistika sajta
Da
Da
Da
Da
Softaculous Auto Installer
Da
Da
Da
Da
Poru?i Poru?i Poru?i

Poru?i

* Pla?anje se vr�i avansno 100 % na ra?un na�e firme

* Ukoliko vam je potreban paket specijalno pode�en po va�im zahtevima, po�aljite nam tiket ovde.

hostingsrbija is CloudFlare Certified Partner

Server info

Osnovne informacije o na�im serverima:

 • Dell� serveri
 • cPanel 11
 • Cloud Linux
 • PHP 5.5.x
 • MySQL 5.3.27
 • PostgreSQL
 • Dnevni CDP bekap
 • Softaculous
 • Anti-virus za�tita
 • Anti DDOS zastita

Transfer naloga

Image

Prelazite kod nas ? Mi ?emo obezbediti

 • migraciju fajlova
 • migraciju baza
 • migraciju emailova
 • sva pode�avanja va�eg naloga
Domain:

*mogu?e je prebaciti samo registrovane domene

Podaci o firmi

Agencija DM Creative, Bor

Mati?ni broj: 64370502

PIB: 109705082

Teku?i ra?un: 105-18514-68

Powered by

Sponsors