BESPLATAN HOSTING I DOMEN !!! Za sve vas koji uplatite bilo koji od ponu?enih streaming paketa na godinu dana.

Audio streaming

 


korisnici / bitrate
32 kbps
64 kbps
128 kbps
100 korisnika
600 din/m
900 din/m
128 din/m
200 korisnika
1200 din/m
1800 din/m
2400 din/m
300 korisnika
1800 din/m
2700 din/m
3600 din/m

* kod naših paketa protok je neograni?en!
Za poru?ivanje, molimo Vas da se obratite putem naše kontakt stranice.

Šta je Audio Stream ?

Audio streaming je usluga kojom se omogu?ava emitovanje radijskog programa preko interneta. Prednost audio streaminga je u tome što ne morate imati skupu emitersku opremu, predajnike i linkove u svakom gradu kako bi slušaoci slušali vaš program. Dovoljno je samo da na Vašem sajtu oka?ite link za radio stanicu i svaki posetilac ?e imati mogu?nost da preko linka sluša vaš program. Za pokretanje Web radio stanice potreban je WinAmp sa DSP pluginom i permanentna internet konekcija.

Šta je AutoDJ ?

AutoDJ mogu?nost emitovanja muzike koriste?i play liste i fajlove sa servera a bez potrebe da vaš ra?unar bude online. Svi audio fajlovi hostovani su na našem Dedicated serveru sa koga se pokre?e stream. Preko Media Managera imate mogu?nost da manipulisete PlayListama, kao i da kreirate nove.

Kako funkcioniše ?

Kreiranje play listi je vrlo jednostavno:

 • preko vašeg ftp klijenta ubacite muziku na server
 • izvršite update fajlova preko našeg web panela
 • kreirate play listu
 • ubacite muziku u željenu playlistu
 • postoji mogu?nost uvoza .m3u playlista u Centova Cast sistem

Dodatne informacije i osnovne karakteristike ?

Postoji mogu?nost podešavanja vremenskog intervala kao i u?estalosti ponavljanja play listi. Tako?e postoji opcija ubacivanja EPP blokova u odre?eno vreme kao i identifikacija radio stanica, suve maske i džingolva. Zanimljiva mogu?nost je to što možete ubaciti pozdravni džingl ili intro fajl koji ?e slušalac ?uti prilikom konekcije na vaš online radio a neposredno pre nego što po?ne da sluša vaš program.

Tako?e postoji mogu?nost automatskog gašenja odnosno paljenja AutoDJ-a. Evo primera:

Vaš program ide sa servera a vaš DJ želi da pusta muziku sa svog ra?unara. Onog momenta kada se DJ "naka?i" na server AutoDJ ?e biti stopiran a "source" ?e automatski biti preuzet od vašeg DJ-a, a nijedan korisnik ne?e biti rekonektovan ili izba?en sa stream-a. Tako?e kada DJ prestane sa pustanjem muzike server ?e automatski preuzeti stream i sam po?eti da emituje muziku.

Ukoliko imate posebne zahteve, slobodno nas kontaktirajte ovde.

Audio stream server info

 • Dell™ server
 • Centova Cast
 • FTP / AutoDJ
 • Ajax based web interface
 • Lokacija: Hetzner DC / Nema?ka
 • 100 Mbps / 1 Gbps linkovi
 • Cisco Firewall zaštita

Svi paketi sadrže

 • Centova Cast web panel
 • FTP pristup serveru
 • intro file
 • offline file
 • podrška za sve playere
 • neograni?en protok
 • detaljna statistika slušanosti
 • relay stream (prenos druge online stanice)

Podaci o firmi

Agencija DM Creative, Bor

Mati?ni broj: 64370502

PIB: 109705082

Teku?i ra?un: 105-18514-68

Powered by

Sponsors